ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
90.00 TL
1 سال
.net
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
.org
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
.biz
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
109.00 TL
1 سال
.info
115.00 TL
1 سال
115.00 TL
1 سال
115.00 TL
1 سال
.com.tr
50.00 TL
1 سال
N/A
33.00 TL
1 سال
.net.tr
45.00 TL
1 سال
N/A
30.00 TL
1 سال
.org.tr
45.00 TL
1 سال
N/A
33.00 TL
1 سال
.biz.tr
45.00 TL
1 سال
N/A
33.00 TL
1 سال
.k12.tr

سال
N/A
N/A
.web.tr
45.00 TL
1 سال
N/A
33.00 TL
1 سال
.gen.tr
45.00 TL
1 سال
N/A
33.00 TL
1 سال
.name.tr
45.00 TL
1 سال
N/A
33.00 TL
1 سال
.tel.tr
45.00 TL
1 سال
N/A
33.00 TL
1 سال
.mobi
139.00 TL
1 سال
139.00 TL
1 سال
139.00 TL
1 سال
.eu
89.00 TL
1 سال
89.00 TL
1 سال
89.00 TL
1 سال
.cc
125.00 TL
1 سال
125.00 TL
1 سال
125.00 TL
1 سال
.tv
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
.in
49.00 TL
1 سال
49.00 TL
1 سال
49.00 TL
1 سال
.ws
149.00 TL
1 سال
149.00 TL
1 سال
149.00 TL
1 سال
.co.uk
99.00 TL
2 سال
N/A
99.00 TL
2 سال
.gov.tr
25.00 TL
1 سال
N/A
1.99 TL
1 سال
.de
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
.space
9.99 TL
1 سال
60.00 TL
1 سال
60.00 TL
1 سال
.website
25.00 TL
1 سال
125.00 TL
1 سال
125.00 TL
1 سال
.online
35.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
70.00 TL
1 سال
.istanbul
140.00 TL
1 سال
N/A
140.00 TL
1 سال
.club
109.00 TL
1 سال
N/A
N/A
.ist
149.00 TL
1 سال
N/A
149.00 TL
1 سال
.tech
29.00 TL
1 سال
299.00 TL
1 سال
299.00 TL
1 سال
.host
99.00 TL
1 سال
350.00 TL
1 سال
350.00 TL
1 سال
.press
399.00 TL
1 سال
425.00 TL
1 سال
425.00 TL
1 سال
.tel
75.00 TL
1 سال
75.00 TL
1 سال
75.00 TL
1 سال
.shop
99.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
210.00 TL
1 سال
.io
349.00 TL
1 سال
349.00 TL
1 سال
349.00 TL
1 سال
.me
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
199.00 TL
1 سال
.nl new!
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
99.00 TL
1 سال
.travel
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال
100.00 TL
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains